Терапия за деца и семейства

"Дете и семейство"

Екипът на Центъра е от висококвалифицирани специалисти в областта на психичното здраве, детско развитие и семейно функциониране.

Услуги
Психолог
Логопед
Семейно консултиране
Блог
Афективни разстройства

Изготвената статия цели да събере от водещите в областта на клиничната психология източници информация, засягаща афективните разстройства (разстройства на настроението).… Read More

Разстройства на храненето

В настоящата статия ще ви запознаем с критериите и особеностите на разстройствата при храненето. Въпреки клиничния език, събраната от различни… Read More

Неврологията за обучителните трудности, хиперактивността и аутизма

Начинът на работа на нашия мозък до голяма степен определя уменията, които развиваме, интересите, които имаме и трудностите, които срещаме.… Read More

Екип
Дете и Семейство
Росица Йорданова

семеен консултант

Дете и Семейство
Мартин Колев

ментализационен супервизор

Дете и Семейство
Елица Ангелова

клиничен психолог