Терапия за деца и семейства

"Дете и семейство"

Екипът на Центъра е от висококвалифицирани специалисти в областта на психичното здраве, детско развитие и семейно функциониране.

Услуги
Психолог
Логопед
Семейно консултиране
Блог
Разбиране на речта при деца до 4-годишна възраст

Представената по-долу скала, илюстрира в каква степен е нормално детето да  разбира речта или по-просто казано онова, което му се… Read More

Игрово общуване и нравствено поведение на детето – Част 2

Накратко ще посочим и какво е значението на игровото общуване при децата със специални образователни потребности (СОП). (още…) Read More

Игрово общуване и нравствено поведение на детето – Част 1

Защо отново говорим за играта?... Защото именно чрез играта детето се свързва с другия, докато изразява себе си. (още…) Read More

Екип
Дете и Семейство
Росица Йорданова

клиничен психолог

Дете и Семейство
Радостина Аврамова

логопед, специален педагог