Нова рубрика проследяваща тенденциите в психичното здраве

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че в рубрика „Живот“ на онлайн медията „Новетика“ от м. Октомври 2020 г. се публикуват подготвени от членове на екипа ни статии по темите за психичното здраве.

Темите обещават да бъдат разнообразни – от детско здраве и развитие, семейно и брачно функциониране до стратегии за поддържане на психично благополучие и хармонични отношения.


Провеждане на скрининг за децата от Детска градина „Дъга“

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че в ДГ „Дъга“ започна провеждането на  „Скрининг тест на особености в развитието на деца между 3- годишна и 7-годишна възраст“. Детското заведение е първото в Пловдив и пловдивска област, което предприе тази следваща стъпка в грижата за психичното здраве и развитие на подрастващите.

Защо е нужно?

Скринингът в детската градина е необходима превенция както за проблеми в психическото развитие, така за цялостното формиране на детската личност и социална функционалност.

Известни са разнообразни форми на дефицити, забавяне и аномалии в когнитивна (познавателна), двигателна, емоционална сфера и в процеса на овладяване на образователния материал.  На тяхна основа децата в различните групи на учебното заведение имат трудности в адаптацията, трудности в обучението, проявяват непослушание, често нарушават установените правила и т.н.

Ранното  откриване на маркерите за проблеми в развитието на подрастващите, ще позволи своевременното подпомагане и минимизиране на последствията и дори компенсиране на задръжките в развитието чрез включване на подходяща корекционна работа.

Екипът на „Дете и Семейство“

09.12.2018 г.

………………………………………………………………………………………………………………………….

Скрининг тест на особености в развитието на деца между 3- годишна и 7-годишна възраст

Екипът на „Дете и Семейство“ има удоволствието да Ви информира, че нашите специалисти разработиха  „Скрининг тест на особености в развитието на деца между 3- годишна и 7-годишна възраст“.

Инструментът улавя тенденциите за психоемоционални, поведенчески и обучителни проблеми при децата. Установяват се обаче както областите в които детето изостава, така и в тези, в които развитието му е изпреварващо.

Скринингът проследява следните сфери на детско развитие: обща и фина моторика, езиково-говорно развитие, емоционално развитие, личностово и социално функциониране; агресия, хиперактивност и дефицит на внимание.

Специални благодарности към авторите Елица Ангелова и Росица Йорданова.

Екипът на „Дете и Семейство“

30.10.2018 г.

………………………………………………………………………………………………………………………….

Покана за Общо събрание на Сдружение „Дете и Семейство“

Уважаеми членове,

Управителният съвет на “Дете и Семейство” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Устава на сдружението свиква общо събрание на членовете си на 21. 02. 2018 г. в 18.00 часа в София на адрес ул. Алабин 50А, ет. 2,  при следния дневен ред:

  1. Приемане на нови членове;
  2. Отчет на УС за 2017 г.
  3. Проектна дейност и кампании през 2018 г.
  4. Разни
Поканват се всички членове да участват в заседанието на Общото събрание. При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 19.00 часа на същото място при обявения дневен ред.
УС на Дете и Семейство
19.01. 2018 г.
гр. София