Представената по-долу скала, илюстрира в каква степен е нормално детето да  разбира речта или по-просто казано онова, което му се казва и чува. Нивото на разбиране на речта от детето […]