Настоящата статия разглежда връзката между родителите и децата от друга перспектива – интергенерационната теория. Всичко написано по-долу е продукт на търсене и обобщаване на базови и съвременни психологически концепции, утвърдени […]

Представената по-долу скала, илюстрира в каква степен е нормално детето да  разбира речта или по-просто казано онова, което му се казва и чува. Нивото на разбиране на речта от детето […]

Накратко ще посочим и какво е значението на игровото общуване при децата със специални образователни потребности (СОП).

 Методът на Монтесори е един нов начин за обучение и развитие на детската личност, чиито способи са съвършено различни от способите на традиционната педагогика.