Методът на Монтесори е един нов начин за обучение и развитие на детската личност, чиито способи са съвършено различни от способите на традиционната педагогика.