Мисия „родителстване“ се оказва не токова лесна. Много родители още посрещайки новороденото започват да се питат какво повече от удовлетворяване на физиологични потребности и чувство за безопасност могат да предложат на новия семеен член.

Клиничният психолог Росица Йорданова дава отговор на този и още други въпроси за новородените в статията „Как да възпитаме психично здраво дете“ в рубрика „Живот“ на онлайн медията „Новетика“.