ДИАГНОСТИКА
ТЕРАПИЯ
СЕМИНАРИ

Babys Room-50Диагностика на детско развитие

Всяко дете преминава през снемане на невропсихологичен статус, оценка на когнитивни процеси, психо-емоционално, езиково-говорно развитие и поведенческо функциониране.

 

Psychology-50Детска психотерапия

Индивидуална работа с деца и юноши със специални образователни потребности, поведенчески и емоционални нарушения.

 

logopedЛогопед

Диагностика и терапия на езиково-говорни нарушения при деца и възрастни.

 

Puzzle-50Групови дейности

Допълнителен метод за подпомагане на езиково-говорното развитие, психо-емоционалното развитие и творческото въображение на детето.

 

Family-50Семейно консултиране и терапия

Разбиране и справяне с трудностите във взаимодействието между отделните семейни членове като обръща внимание на качеството и характера на техните отношенията.

 

Ski Simulator-50Рехабилитация

Възстановява и/или да подпомогна развитието на физическите и психическите годности на възрастния и/или детето.

 

Bookmark-50Семинари

Обучения и отворени дискусии с водещи в областта специалисти по въпросите за детското психично здраве и семейно развитие.