Green-Argyle-Wall-Letter-Cпомощта на логопед ще подпомогнете процеса на развитие на речта и говора на Вашето дете. При нас ще получите професионална логопедична терапия на :

 

Артикулационни нарушения

Нарушения на темпа и ритъма на речта

  • заекване
  • запъване
  • тахилалия
  • брадилалия

Специфични обучителни трудности

  • дислексия
  • дисграфия
  • дискалкулия
  • специфично нарушение на способността за учене

Общо недоразвитие на речта

Задръжки в езикoвото развитие

Аутизъм

Афазия

 

exclamation-markРанната профилактика на комуникативните нарушения има решаващо значение за поетапното развитие на детската реч.