groupДейностите при нас са насочени към подпомагане на езиково-говорното развитие, психо-емоционалното развитие и творческото въображение на Вашето дете.

 

Груповите дейности включват:

 • формиране и структуриране на знания за околен свят – животни, растения, превозни средства, професии и т.н.
 • развиване на памет, внимание, мислене и интелект
 • разпознаване на собствените емоции и емоциите на другите
 • развиване и обогатяване на социалните умения
 • подобряване на комуникативните умения и възможности
 • подпомагане разбирането на вербална и невербална реч
 • подобряване на артикулацията/звукопроизношението
 • дихателна гимнастика, артикулационни упражнения
 • арт занимания, приказки, пясъчна терапия
 • и други

Ето и какви са групите:

Логопедична група     Психотерапевтична група     Група за надарени деца

За кого са подходящи?

 • Ако детето Ви има страхове, то груповите дейности биха могли значително да понижават нивото на тревожността му.
 • Ако детето Ви трудно задържа вниманието си – работата в група подпомага за структурирането на поведението и редуцирането на хиперактивността и двигателната възбуда.
 • Ако детето Ви е срамежливо и/или трудно общува с връстници – поетапната групова работа повишава увереността, самооценката и стимулира комуникацията на детето.
 • Ако детето Ви расте в среда, в която се използва повече от един език.

imagesВключването в групите става след предварителна диагностична оценка на психо-емоциалното и езиково-говорно развитие на Вашето дете. Изборът и включването му в групова дейност е съобразено с индивидуалните особености и нужди на детето. Така груповата работа се превръща в спомагателен и ефективен начин за развитие и терапия.