Семейното консултиране и фамилна терапия се занимават с отношенията между членовете на семейството, с взаимодействията по между им като цяло.  Семейният консултант помага на хората да видят характера на техните  отношенията и да подобрят качество им.

Кога е приложимо семейното консултиране и терапия?

 • Усещане за безпомощност и неефективност в ролята на родител;
 • Конфликтни отношения между родители и деца;
 • Затруднена и неефективна комуникация с порастващия юноша;
 • Хиперактивно дете в семейството;
 • Обучителни затруднения при децата;
 • Проблем в комуникацията и вземането на решения между партньорите;
 • Преживяване на силно стресово събитие – болест, катастрофа, загуба или раздяла;
 • Конфликтни отношения и неразбирателство в двойката;
 • Неудовлетвореност от връзката; емоционална дистанция и отчуждение;
 • Депресия, тревожност или безпокойство на член от семейството;
 • Липса на удовлетвореност в комуникацията с близките;
 • и други;

Още с раждането си човек се оказва в сложната система на семейните отношения. Това го изправя пред предизвикателството да извоюва своето място и положение още с първата си глътка въздух.

След това създава собствено семейство и се изправяме пред нови предизвикателства. Така човек се ражда и живее своя живот в континуума на семейните отношения.