Индивидуалното психологическо консултиране се фокусира върху актуалните трудности, проблеми и вътрешни конфликти на човек.

Областите, в които консултирането се прилага са:

  • Депресия / потиснато, мрачно настроение; чувство на тъга и отчаяние; чувство на безизходица/
  • Тревожност /панически атаки; обсесивни мисли; фобии; страх/
  • Нарушения в паметта и концентрацията
  • Проблеми със съня и/или храненето
  • Зависимост към психоактивни вещества и хазарт
  • Ниска самооценка
  • Трудност в реализацията на личния потенциал
  • Преодоляване на житейски кризи
  • Трудности във взаимоотношенията с роднини, приятели и/или колеги;
  • и др.

Процесът е възможно при необходимост да включва и прилагане на тестови методики, които да завършат психодиагностичната оценка.

Психологическото консултиране е краткосрочен терапевтичен метод, който се провежда веднъж седмично с продължителност на сесията 60 минути,  като честотата на сесиите може да варира в зависимост от индивидуалната трудност.

Оценката и процесът на консултиране от специалистите в Дете и Семейство са изцяло съобразени с етичната психотерапевтична рамка и спазват принципа на конфиденциалността.