child+familyСчитаме, че основна мисия на психолога е едновременно да познава особеностите на детското развитие, да разбира индивидуалните потребности на всеки един от семейните членове и да долавя тяхното значение и смисъл, взаимодействие и взаимоподдържане в контекста на фамилните отношения.

Можете да изберете всяка една от предлаганите дейности, която отговаря на Вашите нужди:

Психодигностика на детско развитие

 • Снемане на невропсихологичен статус
 • Оценка на когнитивни (познавателни) процеси
 • Оценка на емоционално развитие

Детска психотерапия:

 • Терапия при задръжки и затруднения в психо-емоционалното развитие (включващо прояви на: потиснато настроение, депресивност, тревожност, самонараняване, ниско самочувствие, неувереност, чувствителност, нарушен сън и хранене и др.)
 • Терапия при проблемно поведение в училище и/или в къщи (включващо агресивно поведение, затвореност, апатично отношение)
 • Терапия на деца с Емоционално-поведенчески проблеми (вкл. Хиперактивност с или без дефицит на вниманието)
 • Терапия при възрастови/юношески кризи
 • Подпомагане адаптацията за включване в нова група (трудности при включването на детето в детска градина или училище)
 • Работа с деца, преживели насилие (в къщи, училищен тормоз и различни форми на злоупотреба)
 • Работа с осиновители и осиновени деца, консултиране в хода на осиновяването и в следосиновителния период
 • Терапия при Генерализирани разстройства на развитието/аутизъм
 • Терапия при деца с Генетични заболявания (вкл. Синдром на Даун)
 • Терапия при деца със Сензорноинтегративна дисфункция
 • Терапия на деца с Церебрална парализа (ДЦП)

Индивидуално консултиране на родители:

 • Жени със следродилна депресия
 • Тревожност
 • Консутиране при родителски развод
 • Консултиране на родители за етапите в психоемоционалните развитие на детето
 • Консултиране на осиновители и кандидат осиновители

Семейно консултиране

 • Конфликти в двойката
 • Развод или раздяла
 • Трудности в семейните отношения
 •  Напрежение в общуването между родители и деца – бягства на децата от училище, трудни тинейджъри…

qestionАко имате специфичен проблем или не знаете от къде и с какво да започнете – не се колебайте да се свържете с нас.