Росица Йорданова – клиничен психолог, семеен консултант, когнитивно-поведенчески консултант и детски терапевт

СУ „Св. Климент Охридски“ – докторант

Член на Българска асоциация по фамилна терапия

Научни публикации:

1. „Проективни рисувателни техники в детска възраст като инструмент за оценка на психичното функциониране“; Сборник по клинична и консултативна психология; Изд. Стено, 2012.

2. „Майндфулнес във Фалун Гонг: теоретични аспекти и перспективи за приложение в западната психотерапия и консултиране“; Сборник по клинична психология – том 2: Психодиагностика и психотерапия; Изд. Стено, 2017.

3. „Емпатия и семейно функциониране“; Докторантски четения 2017; Сборник доклади; СУ „Св. Климент Охридски“, 2017.


Елица Ангелова – клиничен психолог

Член на Асоциация „Българско психоаналитично общество“, котерапевт в група за Индивидуална психоаналитична психодрама


Анета Щърбова – психолог

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – специалност „Психология“

Медицински университет- Пловдив – професионална квалификация „Психология и психотерапия при кризисни състояния“


Ралица Данчева – поведенчески терапевт (АБА), психолог