В серия от статии ще Ви запознаем с основните системни подходи, които разглеждат връзката между родителите и децата и елементите, които я повлияват. Представената по-долу синтезирана от научните търсения на […]