Накратко ще посочим и какво е значението на игровото общуване при децата със специални образователни потребности (СОП).

Водеща дейност през периода на ранното детство е играта. Чрез нея децата опознават заобикалящата среда и удовлетворяват потребността си от общуване. Играта изпълнява разнообразни функции в процеса на израстване. Тя е средство и условие за развитие.

В процеса на игра всяко дете е свързано с другите деца в отношения, които пораждат вътрешни промени както във взаимоотношенията между децата, така и в отделното дете. Взаимоотношенията възникват и се формират в процеса на активното общуване, чиято най-ярко изразена форма е съвместната дейност.

Различните видове игри имат пряко действие върху формирането на двигателния апарат, познавателните процеси, речта и особеностите на личността. При деца със СОП играта изпълнява три основни функции:

 • Спомага за адаптацията към нова среда;
 • Усилва перцепцията за външния свят и съществуващото в него;
 • Играта играе роля и на терапевтичен фактор.

Чрез играта могат да се реализират следните цели:

 • Да се компенсира липсата на социален опит, поради изолация в семейната среда или специализираната институция, в която е отглеждано;
 • Да се развие вниманието и сътрудничество;
 • Да се даде възможност на детето да упражнява инициативността си и да преживее постигнат успех;
 • Да се стимулира двигателното, сензорното, когнитивно и емоционално  развитие на детето.
 • други

Следователно играта е комплексно средство за подпомагане проблемните области в развитието на деца със СОП. Основен принцип в специалната педагогика е, че всеки дефект създава стимули за компенсация. Проучванията показват, че играта е сензитивен механизъм за компенсация.

Играта подпомага не само когнитивното развитие на детето, а много често му помага да решава своите емоционални или социални проблеми. Освен това, в играта детето може да изразява чувства, които са иначе неприемливи за изразяване в семейството: като агресия, ревност, страх. Играта допринася да се преодолее безпокойството, като дава на детето възможност да изучи и приеме трудните и болезнените преживявания, с които то се сблъсква всеки ден.

Играта помага да се открият и ключовите способности, които притежават децата със СОП.

За тази цел може да се прибегне до компенсация, като се заменят нарушените функции с други форми на възприятие,Важно в системно да се стимулира умението на детето. Давайки на детето адаптриран към неговите нужди подход, възможностите да овладее и развие умения за справяне с образователните изисквания се повишава. Това ще повиши и увереността му, че може да се справя с поставените задачи.

Важно е да се открият възможностите и способностите на детето и да се намери начинът за тяхното развиване и стимулиране. Това е двупосочен процес, който ще подпомогне както адаптацията на детето към света, така и света към неговите нужди и потребности.

Играта като метод предлага много предимства в тази насока. Те се дължат главно на факта, че играта ясно изтъква онези фази и особености на развитието, които свидетелстват за развитие на познавателните способности (памет, внимание, мислене, интелект). Тя именно може да ни посочи какво е равнището на развитие на детето, какво го интересува и какви са неговите подбуди при усвояването й.

Емоционалната връзка между детето и родителите е важна и за личностовото изграждане на детето. Най-значимият обект за детето е основният грижещ се. Той е носител на социален опит и култура. Общата им съвместна дейност дете – възрастен е главен източник на развитието на детето.

 

Източници:

 1. Маджаров, Г., Индивидуално развитие на психиката. Онтогенезис, Велико Търново, 2001.
 2. Минчев, Б., Обща психология. София, Сиела, 2006.
 3. Стаматов, Р., Детска психология. Пловдив, Хермес, 2000.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *