Мисия „родителстване“ се оказва не токова лесна. Много родители още посрещайки новороденото започват да се питат какво повече от удовлетворяване на физиологични потребности и чувство за безопасност могат да предложат […]

Ако имате усещането, че тялото Ви страда, изпитвате болка, често ви се вие свят, съзнанието Ви е неспокойно и води до промени в настроението, които остават неразбираеми за околните, то […]

Неоспорима е връзката между тяло, личност и емоции. Със своите многостранни функции емоциите са едновременно показател за психичното и соматично здраве на индивида и са сигнал за евентуално нарушение в […]

Психосоматични болести са тези, за чиято поява определящ е психичният фактор. Затова и психосоматичната медицина днес подчертава единството на психика и тяло, както и взаимодействието между тях. Всяко живо същество е […]

Изготвената статия цели да събере от водещите в областта на клиничната психология източници информация, засягаща афективните разстройства (разстройства на настроението). В България най-използваната класификация за психични заболявания е Международната класификация […]

В настоящата статия ще ви запознаем с критериите и особеностите на разстройствата при храненето. Въпреки клиничния език, събраната от различни водещи класификатори, информацията е полезна както за родители, така и […]

Начинът на работа на нашия мозък до голяма степен определя уменията, които развиваме, интересите, които имаме и трудностите, които срещаме. В последното десетилетие темата за функционалността на мозъка набира все […]

Настоящата статия разглежда връзката между родителите и децата от друга перспектива – интергенерационната теория. Всичко написано по-долу е продукт на търсене и обобщаване на базови и съвременни психологически концепции, утвърдени […]

Представената по-долу скала, илюстрира в каква степен е нормално детето да  разбира речта или по-просто казано онова, което му се казва и чува. Нивото на разбиране на речта от детето […]

Накратко ще посочим и какво е значението на игровото общуване при децата със специални образователни потребности (СОП).