Мисия „родителстване“ се оказва не токова лесна. Много родители още посрещайки новороденото започват да се питат какво повече от удовлетворяване на физиологични потребности и чувство за безопасност могат да предложат […]

Начинът на работа на нашия мозък до голяма степен определя уменията, които развиваме, интересите, които имаме и трудностите, които срещаме. В последното десетилетие темата за функционалността на мозъка набира все […]

Настоящата статия разглежда връзката между родителите и децата от друга перспектива – интергенерационната теория. Всичко написано по-долу е продукт на търсене и обобщаване на базови и съвременни психологически концепции, утвърдени […]

В серия от статии ще Ви запознаем с основните системни подходи, които разглеждат връзката между родителите и децата и елементите, които я повлияват. Представената по-долу синтезирана от научните търсения на […]

Представената по-долу скала, илюстрира в каква степен е нормално детето да  разбира речта или по-просто казано онова, което му се казва и чува. Нивото на разбиране на речта от детето […]

Накратко ще посочим и какво е значението на игровото общуване при децата със специални образователни потребности (СОП).

Всички деца имат страхове. Вашето дете може да изпада в паника ако непознат го вземе в ръце, може да се страхува от кучета.

 Методът на Монтесори е един нов начин за обучение и развитие на детската личност, чиито способи са съвършено различни от способите на традиционната педагогика.