Накратко ще посочим и какво е значението на игровото общуване при децата със специални образователни потребности (СОП).

Всички деца имат страхове. Вашето дете може да изпада в паника ако непознат го вземе в ръце, може да се страхува от кучета.

 Методът на Монтесори е един нов начин за обучение и развитие на детската личност, чиито способи са съвършено различни от способите на традиционната педагогика.