Ако имате усещането, че тялото Ви страда, изпитвате болка, често ви се вие свят, съзнанието Ви е неспокойно и води до промени в настроението, които остават неразбираеми за околните, то […]

Неоспорима е връзката между тяло, личност и емоции. Със своите многостранни функции емоциите са едновременно показател за психичното и соматично здраве на индивида и са сигнал за евентуално нарушение в […]

Психосоматични болести са тези, за чиято поява определящ е психичният фактор. Затова и психосоматичната медицина днес подчертава единството на психика и тяло, както и взаимодействието между тях. Всяко живо същество е […]

Изготвената статия цели да събере от водещите в областта на клиничната психология източници информация, засягаща афективните разстройства (разстройства на настроението). В България най-използваната класификация за психични заболявания е Международната класификация […]

В настоящата статия ще ви запознаем с критериите и особеностите на разстройствата при храненето. Въпреки клиничния език, събраната от различни водещи класификатори, информацията е полезна както за родители, така и […]

Начинът на работа на нашия мозък до голяма степен определя уменията, които развиваме, интересите, които имаме и трудностите, които срещаме. В последното десетилетие темата за функционалността на мозъка набира все […]

Настоящата статия разглежда връзката между родителите и децата от друга перспектива – интергенерационната теория. Всичко написано по-долу е продукт на търсене и обобщаване на базови и съвременни психологически концепции, утвърдени […]

В серия от статии ще Ви запознаем с основните системни подходи, които разглеждат връзката между родителите и децата и елементите, които я повлияват. Представената по-долу синтезирана от научните търсения на […]

Накратко ще посочим и какво е значението на игровото общуване при децата със специални образователни потребности (СОП).